biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

Zaproszenie do komisji konkursowej

Zaproszenie do komisji konkursowej organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn pomocy w formie miejsca w ogrzewalni.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn pomocy w formie miejsca w ogrzewalni.

Zaproszenie do komisji konkursowej

Zaproszenie do komisji konkursowej organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konkurs ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn pomocy w formie miejsca w ogrzewalni - 2023

Konkurs ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn pomocy w formie miejsca w ogrzewalni.

Konkurs ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni - 2023

Konkurs ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni.

Konkurs ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży - 2023

Konkurs ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.

Otwarty konkurs ofert - opieka wytchnieniowa 2022

Realizacja programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 na terenie Gminy Wolsztyn

NABÓR - opiekun tymczasowy dla małoletnich obywateli Ukrainy

NABÓR - opiekun tymczasowy dla małoletnich obywateli Ukrainy

 liczba odwiedzin: 49407      online: 1