biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE OSŁONOWYM „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł II

pokaż metrykę wpisu OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE OSŁONOWYM  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł IIMETRYKA:

Nabór na wolne stanowisko pracy: Referent w Dziale Świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie

pokaż metrykę wpisu Nabór na wolne stanowisko pracy: Referent w Dziale Świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w WolsztynieMETRYKA:

Zarz. 5.2024 - w sprawie: powołania komisji konkursowej ; w tym pom. rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

pokaż metrykę wpisu Zarz. 5.2024 - w sprawie: powołania komisji konkursowej ; w tym pom. rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowejMETRYKA:

Rozstrzygnięcie konkursu - schronienie / zarz. 6.2024

pokaż metrykę wpisu Rozstrzygnięcie konkursu - schronienie / zarz. 6.2024METRYKA:

Zaproszenie do komisji konkursowej / dot. zarz. 3/2024

pokaż metrykę wpisu Zaproszenie do komisji konkursowej / dot. zarz. 3/2024METRYKA:

Ogł. o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku – w formie powierzenia zad. publicznego z zakresu pom. społ. w formie zapewnienia osobom z terenu gm. Wolsztyn wsparcia w schronisku dla osób bezdomnych z usł. opiekuńczymi/ zarz. 3/2024

pokaż metrykę wpisu Ogł. o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku – w formie powierzenia zad. publicznego z zakresu pom. społ. w formie zapewnienia osobom z terenu gm. Wolsztyn wsparcia w schronisku dla osób bezdomnych z usł. opiekuńczymi/ zarz. 3/2024METRYKA:

Zarządzenie 2/2024 w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru oferty na realizację zadania publicznego i określenia regulaminu jej prac

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

Gmina Wolsztyn otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Zaproszenie do komisji konkursowej

pokaż metrykę wpisu Zaproszenie do komisji konkursowejMETRYKA:

Konkurs - zapewnienie osobom z terenu gminy Wolsztyn wsparcia w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym.

pokaż metrykę wpisu Konkurs - zapewnienie osobom z terenu gminy Wolsztyn wsparcia w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym.METRYKA:

Rozstrzygnięcie konkursu - schronienie

pokaż metrykę wpisu Rozstrzygnięcie konkursu - schronienieMETRYKA:

Rozstrzygnięcie konkursu - ogrzewalnie

pokaż metrykę wpisu Rozstrzygnięcie konkursu - ogrzewalnieMETRYKA:

Rozstrzygnięcie konkursu - noclegownie

pokaż metrykę wpisu Rozstrzygnięcie konkursu - noclegownieMETRYKA:

Zarządzenie nr 22/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru oferty na realizację zadania publicznego i określenia regulaminu jej prac

pokaż metrykę wpisu Zarządzenie nr 22/2023 w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru oferty na realizację zadania publicznego i określenia regulaminu jej pracMETRYKA:

Zaproszenie do komisji konkursowej

Zaproszenie do komisji konkursowej organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn pomocy w formie miejsca w ogrzewalni.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn pomocy w formie miejsca w ogrzewalni.

Zaproszenie do komisji konkursowej

Zaproszenie do komisji konkursowej organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konkurs ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn pomocy w formie miejsca w ogrzewalni - 2023

Konkurs ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn pomocy w formie miejsca w ogrzewalni.

Konkurs ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni - 2023

Konkurs ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn tymczasowego schronienia w formie miejsca w noclegowni.

Konkurs ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży - 2023

Konkurs ofert - Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu gminy Wolsztyn schronienia, posiłku oraz niezbędnej odzieży.

Otwarty konkurs ofert - opieka wytchnieniowa 2022

Realizacja programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 na terenie Gminy Wolsztyn

NABÓR - opiekun tymczasowy dla małoletnich obywateli Ukrainy

NABÓR - opiekun tymczasowy dla małoletnich obywateli Ukrainy

 liczba odwiedzin: 111217      online: 1