biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024

Gmina Wolsztyn otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Wnioskowana kwota środków finansowych na realizację Programu – 738.480 zł

Przyznana kwota środków finansowych na realizację Programu – 418.560 zł

 

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) 

Usługi asystenta obejmują w szczególności:

 • wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;(przy czym usługa  asystencji osobistej na terenie szkoły lub placówki oświatowej może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi)
 • wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

W celu skorzystania ze wsparcia w ramach Programu, należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia - załącznik nr 7 do Programu wraz z załącznikami (klauzulą informacyjną - załącznik nr 15 do Programu  oraz kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowane na równi z wymienionymi - oryginał orzeczenia do wglądu) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie, ul. Komorowska 1B (dział pomocy społecznej).

Rekrutacja uczestników do Programu prowadzona będzie zgodnie z załączonym Regulaminem rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Termin naboru kart: 1 - 29 lutego 2024 r.

Informacji na temat programu udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie pod numerem telefonu 68 384 33 76 wew. 45, 46, 47.

 

 Załączniki:

 1. Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 2. Karta zgłoszenia do Programu ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 – załącznik nr 7 do Programu;
 3. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 15 do Programu.
 4. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024.

 

pokaż metrykę wpisu OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024METRYKA:
 liczba odwiedzin: 111191      online: 1