biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

Opieka wytchnieniowa

NABÓR WNIOSKÓW - OPIEKA WYTCHNIENIOWA edycja 2022

 

Gmina Wolsztyn uzyskała wsparcie finansowe na realizację usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców gminy w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Program realizowany będzie w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.


Wskazane powyżej usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu) lub
 • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.


Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  1. 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz
  2. 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.


Otrzymana kwota dofinansowania wynosi 202.400,00 zł, z czego 96.000,00 na realizację usług opieki w ramach pobytu dziennego, a 106.400,00 zł na pomoc w formie pobytu całodobowego.


Dokumenty dla osób opiekujących się osobami zależnymi, chętnych do skorzystania z usług opieki wytchnieniowej, można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie przy ul. 5-go Stycznia 47 w godzinach 10.00 - 13.00:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022
 2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej
 3. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności
 4. Klauzula informacyjna RODO 2022-  podpisana
 5. Oświadczenie o wskazaniu opiekuna

 

pokaż metrykę wpisu Opieka wytchnieniowaMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 30685      online: 1