biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A


Dane podstawowe


Dzienny Dom Senior +


Działalność podmiotu
- Statut
- Zakres realizowanych zadań
- Zarządzenia dyrektora
- Strategie i programy
- Rejestr zbiorów
- Sprawozdania z działalności
- Sprawozdania finansowe
-- 2023
-- 2022
-- 2021
- Zespół Interdyscyplinarny
- Zamówienia publiczne
- Kontrole
- Lobbing
- Majątek


Formy pomocy / druki, wnioski
- Świadczenia rodzinne
-- Zasiłek rodzinny
-- Dodatki do zasiłku rodzinnego
-- Becikowe
-- Świadczenia rodzicielskie
-- Zasiłek pielęgnacyjny
-- Świadczenia pielęgnacyjne
-- Program "Za Życiem"
-- Specjalny zasiłek opiekuńczy
-- Zasiłek dla opiekuna
-- Podstawa prawna
-- Wzory dokumentów
- Pomoc społeczna
-- Zadania OPS
-- Komu przysługuje?
-- Rodzaje pomocy
-- Usługi opiekuńcze
-- Rejony socjalne
-- Programy i Projekty
-- Podstawa prawna
- Fundusz alimentacyjny
-- Komu przysługuje FA?
-- Gdzie złożyć wniosek?
-- Okres otrzymywania FA
-- Postępowanie
-- Wzory dokumentów
-- Podstawa prawna
- Dodatki mieszkaniowe
-- Komu przysługuje?
-- Wymagane dokumenty
-- Podstawa prawna
- Dodatek energetyczny
- Dodatek osłonowy
- Dodatek węglowy i cieplny
- Opieka wytchnieniowa
- Asystent osobisty
- Dodatek elektryczny
- Refundacja paliwa gazowego
- Stypendia i zasiłki szkolne
-- Uprawnieni
-- Wymagane dokumenty
-- Podstawa prawna
- Karta Dużej Rodziny
- Wielkopolska Karta Rodziny
- Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa


300zł UA


40zł/dzień dla goszczących obywateli UA


Harmonogram wypłat


Dofinansowania


Ogłoszenia i komunikaty
- Nabory
- Pozostałe


Polityka prywatności


RODO


Dostępny Urząd


Dostęp do informacji publicznej


Kontakt


Redakcja


 liczba odwiedzin: 111181      online: 1