biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A
Dofinansowania

Dofinansowania w 2022 roku

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów wymagających wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zmianami) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Program realizowany będzie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w ramach pobytu całodobowego w okresie do 31 grudnia 2022 roku.

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania z oferowanego wsparcia, procedurze wnioskowania i jego realizacji przekażemy już wkrótce.


pokaż metrykę wpisu Dofinansowania w 2022 rokuMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 30722      online: 1