biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

KONTROLE ZEWNĘTRZNE:

Informacja o kontrolach w 2023 roku:

Informuję, że w 2023 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne.
Niniejsza informacja podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie
/-/ Sylwia Kurior

 

Informacja o kontrolach w 2022 roku:

Informuję, że w 2022 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne.
Niniejsza informacja podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie
/-/ Sylwia Kurior

 

Informacja o kontrolach w 2021 roku:
 

Wolsztyn, 28 lutego 2022 roku
INFORMACJA w sprawie kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie w 2021 roku:

Informuję, że w 2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie w roku 2021 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne.

Niniejsza informacja podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie
/-/ Sylwia Kurior

 

Wykaz kontroli 2020 rok: 

 1. Organ kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie
  Zakres kontroli: Kontrola oceny stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń i urządzeń Dziennego Domu „Senior+”, realizacja działań zapobiegawczych szerzeniu się zakażeń, szerzeniu się infekcji SARS-CoV-2, gospodarka odpadami, procesy dezynfekcji, postępowanie z bielizną czystą i brudną, ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
  Data kontroli: 30 czerwca 2020 r.
 2. Organ kontrolujący: Państwowa Inspekcja Pracy, Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu
  Zakres kontroli: Kontrola stanu faktycznego w zakresie działań podejmowanych w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii.
  Data kontroli: 7 października 2020 r.

 

Wykaz kontroli 2019 rok:

 1. Organ kontrolujący: Wojewoda Wielkopolski
  Zakres kontroli: Kontrola doraźna mającą na celu sprawdzenie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w oparciu o procedurę „Niebieskiej karty”.
  Okres objęty kontrolą: od 01.01.2019 r. do dnia zakończenia kontroli.
  Data kontroli: 18 lipca 2019 r.

 

 

 

pokaż metrykę wpisu KONTROLE ZEWNĘTRZNE:METRYKA:
 liczba odwiedzin: 111179      online: 1