biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty


Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Uchwała nr XLVIII/560/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wolsztyn

pokaż metrykę wpisu Podstawa prawnaMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 111126      online: 1