biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie


4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego


5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego


6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej


7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”


8. Uchwała Nr XXXV/390/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wolsztyn


9. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia  wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023"


10. Uchwała Nr XLV/530/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior+” w Wolsztynie

pokaż metrykę wpisu Podstawa prawnaMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 49396      online: 1