biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A
40zł/dzień dla goszczących obywateli UA

Zasady przedłużenia świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

pokaż metrykę wpisu Zasady przedłużenia świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom UkrainyMETRYKA:

40zł/dzień dla goszczących obywateli UA


Informujemy, iż punkt przyjęć wniosków o wypłatę świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy znajduje się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.


Wniosek rozpatrywany jest w terminie  miesiąca od dnia jego złożenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie.

Wnioski będzie można składać zarówno w formie papierowej, jak i przez platformę ePUAP.

Wysokość świadczenia wynosić będzie 40 zł za osobę dziennie, przez maksymalnie 60 dni.

Świadczenie wypłacane jest z dołu za dni udzielonego wsparcia. Przepisy prawa nie wyznaczają terminu na złożenie wniosku oraz nie przewidują okresu przedawnienia na jego złożenie, co oznacza, że wniosek może zostać złożony w momencie zakończenia wsparcia.

Pomoc obywatelom Ukrainy musi obejmować jednocześnie zakwaterowanie i wyżywienie.


Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.  Jeżeli warunki te zagrażają życiu lub zdrowiu osób, lub gdy w ww. wniosku, podano nieprawdę, świadczenie nie przysługuje.


Informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie  pod nr tel. 68 347 45 00 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej  pod nr tel. 68 384 33 76.

 

Do pobrania:

Klauzula informacyjna

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi
 

WNIOSEK - nowy wzór

 

 

pokaż metrykę wpisu 40zł/dzień dla goszczących obywateli UAMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 111188      online: 1